STÁJ DĚTSKÉHO RANČE BUDE MÍT NOVÝ „DŘEVĚNÝ“ KABÁT

Dětský Ranč Hlučín získal finanční dar Lesů České republiky, který využil na opravu stájí. Ty v těchto dnech dostávají nový dřevěný obklad a budou zářit novotou.

Lesům ČR tímto děkujeme za finanční podporu.

Naše díky patří také ostatním dárcům, díky nimž se stává ranč krásnějším.