SPORT A PARASPORT

Jezdectví je jeden z prvních sportů, kde jsou zdraví a handicapovaní sportovci registrováni v jednom sportovním svazu. Na Dětském ranči nám jde o totéž – znevýhodněné děti se zde při sportu setkávají se zdravými a vzájemně se obohacují.

SPORT

Dětský hipoterapeutický ranč chce být především místem, kde děti zapomenou na starosti, kde si díky sportu a jiným aktivitám posílí své sebevědomí a kde se učí samostatnosti a zodpovědnosti zábavnou formou. 

V tom všem jim pomáháme především prostřednictvím koní.

Děti se u nás mohou věnovat několika jezdeckým disciplínám, například drezuře a voltiži, tedy výcviku koní a gymnastice na koních.

PARASPORT

To, co je pro zdravé děti zábava, může být pro handicapované děti výhra nad sebou samotnými. Protože chceme proměňovat dětské slzy v úsměv a pomoc dětem se zdravotním postižením je naší hlavní vizí, věnujeme se také parasportu, konkrétně paradrezuře a paravoltiži.