PROJEKT NOVÉHO DĚTSKÉHO HŘIŠTĚ

Děti, které jsou u nás ranči jako doma, i všichni naši příznivci již vědí, že jsme se rozhodli vybudovat nové integrované hřiště bez bariér – místo, na němž si mohou hrát handicapované děti spolu se zdravými.

Pokud se nám to podaří, budeme nejen první v širokém okolí, ale také první v České republice. Podobný prostor pro hraní a smysluplné využití volného času bez rozdílu věku a zdravotního stavu totiž zatím nemá v České republice obdobu.

Hlavním cílem a myšlenkou projektu je vybudování kvalitní a bezpečné hrací plochy s dlouholetou životností. Hřiště má zajistit zázemí pro rodiny se zdravými i nemocnými dětmi, které hledají bezpečné místo pro své volnočasové aktivity. Dětský koutek s herními prvky pak bude volně navazovat na hipioterapii a poslouží k celkovému posílení svalového a kosterního aparátu dětí.

FINANČNÍ PROSTŘEDKY

Dětský ranč Hlučín by pro spolufinancování projektu rád využil evropské fondy. V případě úspěchu a získání dotace by tato částka pokryla 85% výdajů (stavební práce, dodávky a služby).

Zbylých 15%, tedy 255 100,- Kč, bez kterých by nebylo možné žádost podat, ranči poskytl LR nadační fond. Touto cestou mu velmi děkujeme.

Již vlastní příprava podání žádosti o dotaci byla spojena s finančními náklady. Také ty jsme pokryli díky finanční pomoci sponzorů.