Tímto chceme vyjádřit poděkování Moravskoslezskému kraji za podporu ve formě dotace.
Účelem investiční dotace ve výši Kč 190 000,- byla částečná úhrada uznatelných nákladů projektu „Koně pod kapotou pro Dětský ranč Hlučín“.
Cílem výše uvedeného názvu projektu bylo pořízení víceúčelového manipulátoru (traktoru) AVANT 420 včetně příslušenství (paletizační vidle, vidle s přidržovačem) v celkové ceně 699 380,- Kč.
Díky poskytnuté dotaci se podařilo částečně dofinancovat pořízení stroje.
V současné době je stroj plně využíván pro potřeby provozu Dětského ranče Hlučín, kde pomáhá udržovat plochu kolbiště a kryté haly.
Je využíván k manipulaci s těžkými břemeny (balíky sena a slámy apod.), se kterými se donedávna manipulovalo pouze ručně.
Je nenahraditelným pomocníkem při všech možných pracovních činnostech díky své variabilitě a možnosti se pohybovat v malých prostorech.
Díky těmto vlastnostem byl ve všech ohledech splněn cíl projektu.