MYŠLENKA DĚTSKÉHO RANČE

    

 

Dveře Dětského ranče jsou otevřeny všem. Jsou u nás vítáni handicapovaní, zdraví, velcí i malí, milovníci zvířat i každý, kdo se chce zapojit a pomoci.

Handicapovaným klientům poskytujeme komplexní rehabilitaci ve fyzické i psychické oblasti. Snažíme se zmírnit jejich případnou bolest a poskytnout jim co nejpřirozenější integraci. Naši terapeuti a speciálně cvičení koně pomáhají dětem s fyzickým a mentálním postižením, ale i klientům trpícím dětskou mozkovou obrnou. Pro handicapované provozujeme vedle léčby hipoterapií i sportovní aktivity. Mohou se u nás věnovat paravoltiži nebo paradrezuře. Prostřednictvím těchto aktivit jim umožňujeme zapomenout alespoň na chvíli na své postižení, nadchnout se pro sport, věřit si a překonávat překážky.

Rehabilitaci podporujeme také provozem malé rehabilitační ZOO. Najdete u nás zvířata charakteristická pro české vesnické dvorky, od koní, přes poníky, kozy a ovečky, až po králíky a slepice.  Děti mohou zvířata krmit a hladit, čímž trénují drobnou motoriku a podporují psychiku.

Ranč zároveň slouží jako chráněné pracoviště a dílny se zaměřením na pěstitelství, rukodělné práce a zpracování dřeva.

Dětský hipoterapeutický ranč je ideálním místem pro skupinové pobyty a výlety. Naše služby mohou využít školy, školky i další rozličné organizace. Nabízíme jim pedagogické ježdění k nápravě drobných zdravotních i výchovných problémů, ale i sportovní vyžití všeho druhu. K dispozici je jim ubytování i stravování. Ochotně poskytneme i odborné poradenství v sociální a rehabilitační oblasti.