KLIENTI DĚTSKÉHO RANČE SE TĚŠÍ Z NOVÉ NÁSTUPNÍ RAMPY PRO HIPOTERAPII

Dětský hipoterapeutický ranč a jeho návštěvníci mají radost z nové nástupní rampy, která usnadní nasedání na koně jak zdravým tak handicapovaným dětem i dospělým klientům, kteří k nám docházejí na hipoterapii.

Nástupní plošinu vyrobili zaměstnanci Dětského ranče, kterým touto cestou děkujeme.

Velké poděkování patří také společnosti JAF HOLZ spol. s. r. o., která ranči darovala potřebný materiál.