JAKÝ BYL DEN KONÍ?

V sobotu 22.9.2012 měl na Dětském ranči premiéru Den koní, na který jsme se dlouho připravovali a těšili. Jak už název napovídá, celý program se točil kolem jezdectví. Den ale patřil především dětem a všem, kteří přišli na ranč strávit příjemné odpoledne. V jeho průběhu se mohli seznámit se všemi zvířecími obyvateli Dětského ranče, se specifiky jednotlivých koňských plemen i s různými jezdeckými disciplínami, jako s drezurou, westernem, voltiží a paravoltiží či hipoterapií, včetně názorných ukázek.

V rámci drezurního závodu jezdeckého klubu děti předvedly, jak zvládají jízdu pod dohledem zkušeného rozhodčího. Zasloužily si uznání, tradiční stuhu i věcné ceny, které ranči věnovali naši sponzoři.

Program pokračoval pestrou škálou disciplín, mezi nimiž nechyběla soutěž zručnosti o putovní pohár nebo kostýmové představení trenérů. Ti předvedli mistrovskou jízdu se skokem přes překážku i skvělou kreativitu při výrobě kostýmů. Na koni přítomné pobavil potápěč, motorkář i včela.

   

Závěrečné slovo patřilo řediteli Dětského ranče panu Dudkovi, který všem poděkoval za účast a za příjemně strávený den. K poděkování se přidáváme také my. Jmenovitě děkujeme organizátorům i trenérům Monice Wittasskové, Svatavě Vidoňové, Monice Zuzánkové a Vítu Zezulovi, bez nichž by se Den koní neuskutečnil. Děkujeme i všem rodičům, kteří nabídli pomocnou ruku (rodiče Nitrovi), obsluze v občerstvení Podkova (Kláře Vítkové, rodičům Karáskovým) a moderátorovi Zdeňkovi Ševčíkovi za vtipné komentování akce i za hudební produkci. Panu Josefu Dudkovi děkujeme, že nám pořádání akce umožnil.

Již nyní se těšíme na další ročník Dne koní a na Vás všechny.