HIPOTERAPIE

Hipoterapie je metoda, která k léčbě využívá přirozený pohyb koně. Jeho chůze je velmi specifická a má výborné rehabilitační účinky. Klient se v sedle přizpůsobuje koňskému krokovému mechanismu, kopíruje houpavý motorický vzor a pokouší se o soulad svých pohybů s pohyby zvířete. Kůň chůzí vysílá impulzy, které se přenášejí do centrálního nervového systému klienta. Ten pak musí reagovat na změny a snažit se udržet rovnováhu. Mozek pohybově handicapovaného člověka zpracovává díky koni vjemy a příkazy, které by za normálních okolností zpracovával při lidské chůzi. To vše je možné díky tomu, že je koňský pohybový stereotyp velmi podobný lidskému.

Hipoterapie je vhodná při poruchách koordinace nebo rovnováhy. Efektivní je ale i při léčbě neurologických onemocnění, jakými jsou dětská mozková obrna nebo roztroušená skleróza, ortopedických onemocnění typu skoliózy nebo psychických poruch.

Hipoterapie je zároveň „léčbou duše“. Má báječný efekt na děti s poruchami chování či učení, pomáhá při zvládání apatie, úzkosti a plachosti, ale i hyperaktivity a agresivity. V těchto případech hipoterapie přispívá k uvolnění klientů a vyvolává u nich schopnost vyjadřovat kladné emoce. Skvělé výsledky má tato metoda také v případě závislostí.