VÍTEJTE NA DĚTSKÉM RANČI


– na místě bez bariér, kde je integrace zdravotně postižených samozřejmostí

Snažíme se smysluplně naplnit volný čas dětí bez rozdílu věku a zdravotního stavu.

Dáváme jim prostor pro vzájemná setkávání a hry, v němž se mohou rozvíjet a budovat si přátelské vztahy.

Pomocí koní a zábavných volnočasových aktivit chceme zároveň předcházet drogové závislosti a kriminální činnosti mladistvých.

Prostřednictvím hipoterapie pomáháme dětem trpícím dětskou mozkovou obrnou, psychickými poruchami, poruchou pohybového ústrojí a roztroušenou sklerózou i dětem s nestabilním sociálním zázemím a těm, které se ocitly v nelehké životní situaci.

Provoz, veškerá činnost i výstavba na ranči probíhá díky finanční pomoci sponzorů a díky obětavým rodičům a dobrovolníkům.

Spolupracujeme s odborníky z řad pediatrů, psychologů, dětských neurologů i fyzioterapeutů – ti všichni poskytují poradenství i konkrétní pomoc bezplatně, v duchu motta „Dnešní pomoc může být půjčkou do budoucna.“