CÍL DĚTSKÉHO RANČE

Našim cílem je povýšit pomoc handicapovaným ještě výše.

V blízké budoucnosti chceme vybudovat speciální centrum pro klienty s roztroušenou sklerózou. Jeho prostřednictvím jim chceme poskytnout profesionální zdravotní péči a zároveň pevné zázemí v jejich nelehké životní situaci. Vedle péče a aktivit pro handicapované klienty provozujeme i volnočasové aktivity pro zdravé děti. Chceme, aby se u nás setkávaly s nemocnými, společně si hrály, učily se žít vedle sebe a chápaly přítomnost odlišného kamaráda jako přirozenou součást života.

Našim cílem je nabídnout dětem a teenagerům program, který je nadchne a zabaví. Smysluplné naplnění volného času totiž vnímáme jako nejlepší prevenci drogových závislostí, alkoholismu i výchovných problémů.