VÝSKYT CHRÁNĚNÝCH ŽIVOČICHŮ NA DĚTSKÉM RANČI

Po více než deseti letech působnosti Dětského ranče stojícího v těsné blízkosti jezera bývalé štěrkovny je nutné připomenout, o jak významnou lokalitu se jedná.

Díky jezírkům, která byla na území ranče vytvořena, se v naší těsné blízkosti zabydleli chránění živočichové, kteří zde každoročně vyvádějí svá mláďata. Na Dětském ranči díky tomu vzniká  krásná symbióza člověka a přírody. 

Nejen že si zvířata zvolila ranč coby místo pro klidný domov (proto se zde objevují každoročně), jejich přítomnost slouží také jako názorný příklad při ekologické výchově dětí, které na ranč zavítají.

Vyskytují se u nás živočichové jako skokan zelený, skokan hnědý, užovka obojková, vážka ploská, vážka obecná a občas i vzácný druh vážky červené. Na našich pastvinách není vzácností spatřit pasoucí se srny s koloušky, skotačící zajíce, bažanty nebo divoké kachny, které občas zavítají do zdejších jezírek. Není to krása, poslouchat v podvečer kvákání žab ozývající se z rákosí?

To vše se odehrává v bezprostřední blízkosti (cca 500 metrů) centra města Hlučín. Na Dětském ranči vzniklo zvláštní místo harmonie a symbiózy širokého spektra živočichů a lidí. Tuto křehkou symbiózu je nutné chránit a nenarušit ji neuváženými kroky. Proto budeme usilovat o zachování tohoto stavu a rádi jej dopřejeme dalším návštěvníkům."

Děkujeme, za důvěru, Přírodo