CHRÁNĚNÉ DÍLNY

    

Vedle dětí pomáháme i dospělým občanům s handicapem. Kromě toho, že se na Ranči mohou také oni věnovat hipoterapii, paravoltiži a paradrezuře, snažíme se i o jejich zapojení do běžného pracovního života. Jedinečnost naší pomoci spočívá v provozování chráněné dílny určené pro osoby s fyzickým, psychickým i kombinovaným postižením. Klienti se v ní věnují rukodělným pracím typu pěstitelství, údržby areálu, zahradnictví nebo pomoci při pořádání dětských akcí. Naše chráněná dílna je místem, kde mohou handicapovaní zapomenout na své postižení a vykonávat smysluplnou a plnohodnotnou práci, díky níž si zvyšují vlastní sebedůvěru i životní úroveň.